Större risk för matallergi hos kejsarsnittsbebisar

2:25 min

Barn som föds genom kejsarsnitt löper större risk att drabbas av matallergier.

Det visar en ny stor svensk studie gjord med hjälp av uppgifter om en miljon barn i Sverige.

– Vi har gjort en observationell studie, där vi har tittat på samband. Det är inte samma sak som en klinisk prövning där man testar mediciner. I en klinisk prövning kan man mer uttala sig om orsakssamband. Vi kan bara säga att det finns ett samband. Men vi kan egentligen inte med hundra procents säkerhet säga att kejsarsnittet orsakar de här sakerna, säger barnläkaren och forskaren Jonas Ludvigsson.

Det finns sedan tidigare studier som visar på kopplingen mellan kejsarsnitt och astma. Och också andra mindre studier som tittat på kopplingen mellan kejsarsnitt och just matallergier. Men den här gången har forskare vid Örebro universitet och Karolinska institutet följt upp en miljon barn som fötts i Sverige efter 1973.

Genom att koppla ihop personnumret på nyfödda barn från det medicinska födelseregistret med patientregistret kunde forskarna hitta vilka som fötts genom kejsarsnitt och som senare fått allergidiagnoser av läkare.

Det visar sig att barn som föds med kejsarsnitt löper 21 procent högre risk att utveckla matallergi än barn som fötts genom vaginal förlossning. Studien har precis publicerats i allergi- och immunologi-tidskriften J.A.C.I.

I studien har forskarna inte tillräckligt med data för att kunna säga vilken typ av födoämnen som barn födda genom kejsarsnitt i större utsträckning blir allergiska mot. Men Jonas Ludvigsson säger att han i sin roll som barnläkare mestadels möter barn med komjölksproteinallergi, en allergi som kan orsaka eksem, klåda och blod i avföringen.

Jonas Ludvigsson säger att det är svårt att veta exakt varför barn som föds genom kejsarsnitt löper högre risk att drabbas av födoämnesallergier, men att det finns andra studier som tidigare visat att det är skillnad på bakteriefloran som barnen då får med sig.

– När man föds vaginalt så får man ju med sig mammans naturliga bakterieflora, man smetas in i det när man kommer ut. Och det är mycket möjligt att den annorlunda bakteriefloran hos ett barn fött via kejsarsnitt ökar risken för födoämnesallergi.

– Det finns ju förstås situationer när man som kvinna inte alls kan välja på vilket sätt som ens barn ska födas. Barnet kanske mår dåligt eller så kan man som kvinna ha drabbats av sjukdom. Och då måste barnet födas genom kejsarsnitt. Då är det ju inget att snacka om. Men jag tror att det är viktigt att vara medveten om att kejsarsnitt också har nackdelar för det nyfödda barnet, säger Jonas Ludvigsson.

 

Läs hela studien här