Fortsatt kamp för nystart på Nuntorp

1:51 min

Kampen för att starta upp gymnasieutbildning på Nuntorp fortsätter. Dinglegymnasiet och Lärlingsgymnasiet kommer överklaga Skolinspektionens nej.

Tanken var att Dinglegymnasiet skulle starta upp det nationella naturbruksprogrammet med inriktning på lantbruk vid Nuntorp och en gymnasiesärskola men Skolinspektionen sa nej båda utbildningarna. Lärlingsgymnasiet fick också nej på sin ansökan om en gymnasial lärlingsutbildning.

– De tar inte hänsyn till det stora intresse som finns bland elever i vårt område säger, Lars-Göran Berg, verksamhetsledare för Gröna Klustret Nuntorp i ett pressmeddelande.

På tisdag den nionde oktober kommer det hållas ett möte på Nuntorp där Dinglegymnasiet och Lärlingsgymnasiet ska berätta mer om hur de tänker gå vidare.