JUST NU

Vallentunaborna behöver koka sitt dricksvatten

Det har inträffat ett större läckage på huvudvattenledningen i Vallentuna kommun, men enligt Roslagsvatten är läckan lokaliserad och reparation pågår.

Som en säkerhetsåtgärd rekommenderas dock alla innevånare i Vallentuna tills vidare att koka sitt dricksvatten.