Utlandsfödda kuggas oftare på uppkörningen

1:42 min

Personer med utländsk bakgrund är överrepresenterade bland dem som blir underkända när de ska ta körkort.

Nu ska Trafikverket försöka göra något åt det.

Trafikverket satsar på information på andra språk till utlandsfödda som saknar svenskt körkort.

Anledningen är att körkort anses mycket viktigt för möjligheten att få jobb i Sverige, men projektet syftar också till att minska antalet underkända, som allvarligt försenar för alla som försöker ta körkort.