Fler frågor till Sverige i utländska terrorutredningar

2:35 min

De senaste åren har samarbetet ökat mellan åklagare i olika EU-länder i fall som handlar om terrorism och det har blivit vanligare att åklagare i andra länder som utreder misstänkta terrorbrott vill ha information om kopplingar till Sverige.

– Det kan vara misstänkta terrorister som haft täta kontakter med Sverige, det kan vara personer som har bott i Sverige, det kan handla om att det har varit pengaflöden via Sverige till exempel, eller någon koppling på något annat sätt, säger Solveig Wollstad, Sveriges nationella representant i Eurojust, som är åklagarnas europeiska samarbetsmyndighet.

Efter terrorattentaten i Paris 2015 har samarbetet mellan åklagare i olika EU länder i utredningar som handlar om terrorism ökat. Det sker delvis genom åklagarnas samarbetsmyndighet Eurojust, och det här har också lett till att det kommer fler frågor till svenska åklagare om kopplingar i utredningar utomlands som pekar mot Sverige.

Sedan 2015 har det begärts information från Sverige i ett 40-tal utredningar i andra länder via Eurojust. 
 
– Vi får fler förfrågningar, om kopplingar till Sverige och det behöver inte leda till någonting, men det kan också vara så att det finns information i Sverige som man vill ta del av från andra länder, och när det gäller information på juridisk nivå, det vill säga att det andra landet ska använda det i sin förundersökning och sitt åtal, då går man via Eurojust.

Det handlar bland annat om utredningarna av terrordåden i Paris 2015 och Bryssel 2016, där en svensk medborgare är häktad misstänkt för inblandning.

Åklagare Solveig Wollstad, tror att det ökade intresset för Sverige delvis förklaras av att samarbetet nu är mer strukturerat. Och enligt henne för det ökade samarbetet för med sig flera fördelar.

– Bättre samordning, bättre medvetenhet om hur brottsligheten ser ut och bättre uppmärksamhet från inblandade länder om vilken brottslighet som kan bli aktuell, för det förändras ju hela tiden, metoder och så vidare. Det här med lastbilsattackerna såg vi ju inte för några år sedan, utan det var ju Berlin och Nice och sedan Stockholm och andra ställen, men det var ett ganska okänt fenomen innan. Ju mer man samarbetar och utbyter information, desto mer kan man då samordna och vara beredd, säger hon.