Butiksstölder ökar alltmer

Nästan varannan butik (45 procent) har utsatts för brott under tredje kvartalet i år. Det är nio procentenheter högre än kvartalet före, enligt Svensk Handels trygghetsbarometer.

Drygt var tredje handlare (36%) har drabbats av snatteri eller stölder den senaste veckan, enligt Svensk Handels trygghetsbarometer. Det är nio procentenheter högre (27%) än i april när samma fråga ställdes.

Utöver det förekommer även hot, våld och inbrott.

Enkäten visar att många väljer att inte polisanmäla just stölder eftersom man upplever att det sällan leder till någon åtgärd.