Länder vill oftare samarbeta med Sverige mot terror

2:55 min

Det kommer fler frågor från andra länder i utredningar om misstänkt terrorism där det kan finnas kopplingar till Sverige.

Enligt Hans Ihrman, vice chefsåklagare på Riksenheten för säkerhetsmål, är merparten av utredningarna kopplade till situationen i Syrien och Irak och exempelvis terrorgruppen Islamiska staten.

– Fortfarande är det Syrien och Irak som dominerar, säger vice chefsåklagare Hans Ihrman.

Som Ekot rapporterat i dag har samarbetet mellan åklagare i olika EU-länder i utredningar om misstänkta terrorbrott ökat de senaste åren, och det har då också blivit vanligare att svenska åklagare får förfrågningar om kopplingar till Sverige i utländska terrorutredningar. Hans Ihrman är vice chefsåklagare på den enhet i Sverige som hanterar utredningar om misstänkta terrorbrott, och han märker av ökningen, enligt honom kommer många förfrågningar från andra EU länder, men också när det gäller länder utanför EU märks en ökning, säger han. 

– Antalet ärenden utifrån har ökat ganska konstant de senaste två, kanske tre åren.

Vad handlar det om?

– Det är kartläggningar av individer som misstänks på olika sätt vara verksamma inom terrornätverk, och där det finns kopplingar till Sverige, antingen genom elektroniska kommunikationer, eller genom fysiska personer som bor här eller som tillfälligt vistats i Sverige.

Vad de här förfrågningarna leder till och hur ofta det gör att det startas en brottsutredning också i Sverige kan vice chefsåklagare Hans Ihrman inte svara på.  Men han säger att samarbetet är viktigt, inte bara när det kan finnas kopplingar till Sverige.

– Fenomen, beteenden, metoder som kanske tidigare ansetts att vi inte kommer drabbas av, det har sedan kommit hit. Därför är det viktigt att samarbeta med våra utländska kollegor och ta del av de händelser som de utreder, även om vi inte har det här och nu i Sverige.

Som exempel nämner Hans Ihrman utvecklingen där allt fler terrorattentat i Europa sker med enklare medel, som till exempel fordon, något man först såg i andra europeiska länder, och som sen också hände i Sverige.

Ett av de områden som är intressanta just nu är hur man i andra EU-länder sett att finansieringen av terrorism går till, säger Hans Ihrman.

– Hur man bedriver olika former av verksamheter för att finansiera olika former av stödverksamhet till terrororganisationerna. Det har vi inte sett i den omfattning som man har i många andra länder, och det återstår väl att se hur det kommer utveckla sig.