LRF: Låt djuren gå ute i höst

LRF vill att att länsstyrelserna lättar på regelverket efter torkan för att rädda betesdjur från slakt och låta dem beta ute ett tag till.

Sommarens torka har gjort att många bönder kämpar för att slippa slakta ut sina besättningar.

Många bönder lever under hotet att foder och strö inte räcker, och de kan tvingas skicka sina djur till slakt för att undvika svält och vanvård.

Erika Brendov, djurskyddsexpert på Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, försäkrar att djuren mår bra av att vara ute länge.

–De är gjorda för det. Men det är inte meningen att de ska gå ute hela tiden, bara någon månad till eller så, säger hon.

Fast reglerna säger att djuren ska in när gräset slutar växa. Såvida de inte har tillgång till ligghallar i hagarna som skyddar mot väder och vind, vill säga. Fast det är få som har. Det är dyra investeringar.

– Knuten är att djuren inte får vara ute utan ligghall då betestillväxten stannat av. Det är länsstyrelserna som gör bedömningen när gräset slutar växa, säger Palle Borgström, ordförande för LRF.

Ofta handlar det om då temperaturen sjunkit till en viss nivå, kanske fem grader. Länsstyrelserna är självständiga myndiga myndigheter, så tolkningen kan se lite olika ut i olika län. Länsstyrelserna har också kontrollansvar – om de upptäcker betesdjur ute utan ligghall måste de ingripa.

Palle Borgström och LRF tycker dock att länsstyrelserna skulle kunna glida lite på tolkningen av betestillväxten nu, när bönderna har det så besvärligt efter torkan.

Fast LRF har fått signaler om att de inte gör det, trots att Jordbruksverket har lovat att reglerna för bönderna ska få vara mer flexibla efter torkkrisen.

– LRF vill att det ska ges en generell dispens, men det vill inte vi. Vi kan inte ge upp djurskyddet helt. Däremot kan varje bonde individuellt ansöka om dispens från ligghall hos Jordbruksverket, säger Håkan Henriksson, divisionsdirektör på Jordbruksverket.

Han lovar att Jordbruksverket kommer att behandla eventuella dispensansökningar både snabbt och välvilligt.

– Vi kommer att göra vårt yttersta, detta är en extrem situation efter sommarens torka. Om djuren måste slaktas dröjer det år innan jordbruket är tillbaka, säger Håkan Henriksson.

Fast individuella dispenser tycker Palle Borgström blir onödigt krångligt.