Åklagare: Terrorlagarna borde likna resten av EU:s

1:04 min

I kampen mot terrorism har många EU-länder hårdare lagar än Sverige, något som kan göra samarbetet över gränserna svårare.

Vice chefsåklagare Hans Ihrman, på riksenheten för säkerhetsmål, tycker att de svenska terrorlagarna borde likna resten av EU:s mer och pekar på att Sverige, som det ser ut i dag, inte alltid kan hjälpa andra länder.

– Det har ju varit problematiskt med rättsliga samarbeten när det gällt misstankar om att man tillhört en terrororganisation, varit medlem i en terroristorganisation, eftersom det inte har varit kriminaliserat i Sverige, och när det varit den enda misstanken i den utländska utredningen så har ju det försvårat samarbetet, säger Hans Ihrman.

Som Ekot rapporterat har samarbetet mellan Sverige och andra länder i brottsutredningar om misstänkt terrorism ökat de senaste åren, och det har blivit vanligare att svenska åklagare kontaktas om spår i utländska terrorutredningar som pekar mot Sverige. Men lagstiftningen ser olika ut i olika länder, och det försvårar ibland samarbetet, säger vice chefsåklagare Hans Ihrman, på riksenheten för säkerhetsmål.

De flesta EU-länder har en mer långtgående lagstiftning är Sverige, i till exempel Storbritannien är det kriminaliserat att tillhöra en förbjuden terroristorganisation, i Danmark att främja terrorism och i Belgien är det straffbart att delta i en terroristgrupps aktiviteter. 

– När länder har olika lagstiftning, eller när man ser på det kriminaliserade området på olika sätt, så kan det bli, inte alltid, men det kan bli svårigheter att bistå på det sätt man önskar, säger Hans Ihrman.

I lägen där andra länder har misstankar som pekar mot Sverige i den typen av utredningar försöker man att se om det också kan handla om något som är straffbart i Sverige, berättar vice chefsåklagare Hans Ihrman:

– Då försöker vi ju formulera någon annan form av motsvarigt brott i Sverige, och det går oftast, att man kan titta på de svenska straffbestämmelserna och se att det möjligtvis kan vara någon annan typ av brott, som möjliggör samarbetet.

Hur ser du på behovet av lagstiftning i Sverige, du som har insyn i hur brottsligheten i Sverige ser ut?

– Jag tycker att det vore bra för det rättsliga samarbetet över nationsgränserna att vi har liknande lagstiftning och att vi har kriminaliserat det här området på så likartat sätt som möjligt, i vart fall inom EU.