Nobel 2018

Genkniven kan belönas med ett Nobelpris

2:05 min

Under dagen kommer besked om vilka som får årets Nobelpris i medicin. Vetenskapsradions medicinreporter Annika Östman tror att det går till Emmanuelle Charpentier och Jennifer Doudna, som upptäckte att det går att skära i gener på ett avancerat sätt.

 Hör om årets Nobelpris i medicin i Vetandets värld.

Den molekylära genkniven kan ta bort, sätta in eller förändra den arvsmassa som finns och den kallas CRISPR/cas 9.

Det var när forskarna ville förstå hur den vanliga halsflussbakterien fungerar som de av en slump insåg hur raffinerat försvarssystem bakterien har.

Bakterien kan helt enkelt komma ihåg tidigare inkräktare genom CRISPR och sen med ett enzym, cas 9, skära sönder den oönskade gästen. Kunskapen omvandlade forskarna till genkniven som har den trassliga förkortningen CRISPR/cas 9.

Men genkniven har skapat en revolution inom biologin, eftersom den är billig och betydligt enklare än tidigare osofistikerade metoder. Ett krux och etiskt problem är att genkniven, samtidigt som den till exempel kan leda till bot mot svåra sjukdomar, också öppnar för möjligheten att designa bebisar.

Även om det pågår uppslitande patentstrider både i USA och Europa, så tror jag att de som står för grundupptäckten, Emmanuelle Charpentier och Jennifer Doudna, också är de som kommer att få Nobelpriset.

Om Nobelkommittén fortfarande inte vågar ge priset till genkniven, tror jag det blir epigenetiken som belönas. Det som alltså påverkar om gener slås av eller på, och hur ett protein som kallas histoner spelar en avgörande roll i den processen. David Allis och Michael Grunstein, båda i USA, har visat hur histoner har som små enzymflaggor på sig som slår av eller på generna.

Något som också är väldigt värt ett nobelpris är den enda upptäckt som återskapat ett sinne, hörseln, med hjälp av cochleaimplantat Där är det Graeme Clark från Australien, Ingeborg Hochmair från Österrike och Blake  Wilson från USA  som gjort det viktiga arbetet för implantatets utveckling. Ett arbete som gör att en person med dövhet med hjälp av cochleaimplantat kan uppfatta tal till 90 procent.