Etiska problem kring livmoderdonationer

0:32 min

Livmodertransplantationer med levande donatorer kan etiskt vara lika problematiskt som surrogatmödraskap.

Det visar resultatet av en studie som forskare vid bland annat Linköpings universitet har gjort. I studien har de etiska aspekterna av livmodertransplantationer.

År 2014 föddes det första barnet som kommit till med hjälp av en donerad livmoder. Fastän forskningen kring livmodertransplantation fortfarande är i sin linda ses donationerna av många som en framgång.