Syns förbättringar i Östersjön

0:25 min

Det finns tecken på förbättringar i Östersjön men till stor del kvarstår problemen med bland annat övergödning och farliga ämnen.

Flera arter och deras livsmiljöer mår inte bra och mer åtgärdsarbete krävs för att rädda Östersjön.

Det visar Helsingforskonventionen, Helcoms, slutrapport som bygger på vetenskapligt framtagna resultat under perioden 2011-2016.

Den pekar också på de ekonomiska konsekvenserna av att Östersjön mår dåligt, bland annat orsakar övergödning och försämrad havsmiljö miljardförluster varje år för yrkesfiske, marin turism och rekreation.

Helsingforskonventionen, Helcom, är en överenskommelse mellan nio länder runt Östersjön, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Sverige och Tyskland samt EU.