Nordea flyttar i dag

1:31 min

Banken flyttar sitt huvudkontor till Helsingfors. Flytten kommer även ha påverkan på Stockholmsbörsen.

Viss aktiefonder kan tvingas sälja Nordeaaktier när bankens vikt i de index som fonderna följer spås minska efter flytten.

Nordea har varit det största bolaget på Stockholmsbörsen. Men i och med flytten kommer företagets vikt i svenska index att påverkas. Nu räknas hela Nordeas marknadsvärde med på Stockholmbörsen, det vill säga det totala värdet av Nordeaaktier.

När Nordea har registrerat sig som ett finländskt bolag, är det bara de aktier som är registerade i Sverige som får räknas med på Stockholmsbörsen.