انتقاد درون‌حزبی از مبارزات انتخاباتی حزب سوسیال‌دموکرات

2:34 min

شورای رهبری حزب سوسیال‌دموکرات، گروهی را مامور بررسی مبارزات انتخاباتی حزب کرده است تا دلایل کاهش آرای حزب در انتخابات سپتامبر مشخص شود.

برخی از اعضا حتا درمیان شورای رهبری حزب عقیده دارند مسائل و موضوعات مطرح شده از سوی حزب در مبارزات انتخاباتی بسیار زیاد و پراکنده بوده و بر جذب مردم به سوی این حزب تاثیر منفی داشته است.

همچنین معرفی دیرهنگام طرح «هفته خانواده» که کمتر از دو هفته مانده به روز انتخابات انجام شد نیز دلیل انتقاد برخی از اعضا و مسئولان این حزب شده است.

هفته خانواده، طرح افزایش پنج روز در سال به مرخصی والدین برای نگه‌داری از فرزندان بود.  

ماریتا اولوسکوگ، نماینده‌ی حزب سوسیال دموکرات در پارلمان اروپا ازجمله کسانی ست که به این تاخیر در معرفی طرح هفته خانواده اشاره می‌کند. او می‌گوید بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد بسیاری در لحظه‌های آخر به این حزب رای دادند که دیگر کمی دیر بود.

ماتیاس لیندکویست، مسئول کمون مونک‌فورش نیز که حزب سوسیال دموکرات بهترین موقعیت را در آنجا به دست آورده، عقیده دارد وعده‌هایی که پشت سر هم داده شد و خیلی زیاد هم بود، باید زودتر مطرح می‌شد تا فرصت بیشتری برای پرداختن به آنها فراهم می‌شد.

مورد دیگری نیز که با انتقاد برخی از اعضای حزب که اکوت، واحد خبر رادیو سوئد با آنها تماس گرفته، روبرو شده، ناموفق بودن حزب در طرح مسائل رفاهی باوجود خواست حزب به تبدیل آن به یک همه‌پرسی دراین مورد بوده است. ازجملهِ این منتقدان، اولف بیِرِلد، مسئول بخش همبستگی در حزب سوسیال‌دموکرات است. او می‌گوید اگر حزب در طول فصل بهار به جای مسائلی مانند هم‌پیوستگی، قانون و نظم به مسائل سنتی انتخابات بیشتر می‌پرداخت، نتیجه ی بهتری به دست می‌آمد.