Inga uppsägningar efter minskad produktion vid Nymölla bruk

2:36 min

Efter den kraftiga neddragningen vid Nymölla bruk kan personalen räkna med andra arbetsuppgifter, men inga personalminskningar.

Efter den torra sommaren har vattennivån i Ivösjön sjunkit så drastiskt att pappersmassefabriken Nymölla bruk i Bromölla kommun tvingats halvera sin produktion.

– Vi har varit förberedda och planerat den här halveringen av produktionen under sommaren när vi såg hur dramatiskt vattennivån sjönk i sjön, säger fabrikschef Michael Lindemann.

Nu kommer produktionen att ligga låg tills vattennivån är på tillräcklig nivå igen.

– Personalen kommer under den här tiden att få jobba med underhållsinsatser, rengöringsarbete och utbildas, säger Michael Lindemann och poängterar att det inte kommer att handla om några uppsägningar.