Barn fick vänta två år på kontaktfamilj

Barnet fick vänta 23 månader på en ny kontaktfamilj. Nu får Karlshamns kommun betala en straffavgift.

Ett barn i Karlshamn fick vänta nästan två år på att få en kontaktfamilj och därför får nu Karlshamns kommun betala en straffavgift på nära 64 000 kronor, det har förvaltningsrätten beslutat.

Barnet hade en kontaktfamilj men insatsen avbröts och sen tog det 23 månader för barnet att få en ny kontaktfamilj.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, reagerade och krävde att kommunen skulle betala en sanktionsavgift, vilket förvaltningsrätten nu alltså beslutat.