Kvinnornas löner knappar in – men är fortfarande långt under männens

1:09 min

Arbetsinkomsterna ökar mer för kvinnor än för män, visar SCB:s preliminära siffror för år 2017.

– Det är en långsiktig trend att inkomsterna för kvinnor ökar i förhållande till männens. Det beror på stor del på att kvinnor kommer ut på arbetsmarknaden och tar del av förvärvsarbete i större utsträckning, säger Johan Lindberg, utredare på SCB.
 
I början av 90-talet tjänade kvinnor knappt 68 procent av vad männen hade i förvärvsinkomst. Nu har kvinnornas medianinkomst stigit till 77 procent av männens, enligt preliminära siffror från SCB.

Inkomsten för kvinnor var 244 500 kronor år 2017, medan inkomsten för män var 318 900 kronor. Omräknat i månadslön innebär det att kvinnornas medianlön låg på knappt 20 400 kronor i månaden förra året. Det är 6 200 kronor lägre än männens medianlön.
  
När är det här glappet utjämnat?

– Det är jättesvårt att sia om framtiden. Men det bygger på att det blir mindre andel deltidsarbete inom kvinnoyrken, att kvinnor börjar jobba mer inom yrken där männen jobbar och att kvinnor och män delar lika på exempelvis föräldraledighet, säger Johan Lindberg, SCB.