چهره‌ی فرهنگی به زندان محکوم شد

1:24 min

مرد ۷۲ ساله‌ای که به چهره‌ی فرهنگی معروف شده، بخاطر یک مورد تجاوز، در دادگاه بدوی استکهلم به دو سال زندان محکوم شد.

شکایت‌هایی که در ماه نوامبر سال گذشته به دنبال جریان اجتماعی metoo# «من هم» از سوی تعدادی از زنان در مقاله‌ای در روزنامه ی داگنس‌نی‌هیتر از این مرد شد، به دلیل نزدیکی‌اش به آکادمی سوئد، تاثیر منفی زیادی بر این آکادمی گذاشت.

این تاثیرات و رسوایی پیش‌آمده به حدی بود که سنخگوی آکادمی مجبور به کناره‌گیری شد و چند تن از اعضای آن نیز در اعتراض آن را ترک کردند. یکی از نتایج مهم این وضعیت، اعلام ناتوانی آکادمی در انتخاب و معرفی برنده‌ی نوبل ادبی سال ۲۰۱۸ بود که رویدادی تاریخی دراهدای جوایز نوبل نامیده شد.

محاکمه‌ی مرد معروف به چهره‌ی فرهنگی، هم‌زمان شد با هفته‌ی معرفی برندگان نوبل در رشته‌های مختلف در این هفته که امسال بدون معرفی برنده‌ی نوبل ادبی خواهد بود.

این مرد به چند مورد آزار و اقدام به تجاوز متهم بود، اما باوجود انکار او درمورد این اتهامات، دادگاه، دو مورد تجاوز به یک زن در سال ۲۰۱۱ را مورد بررسی قرارداد و از روز دوشنبه‌ی گذشته نیز برای او قرار بازداشت صادر کرد.