Hultsfred

Hultsfred och Högsby vinnare i nya skatteutjämningen

0:48 min

Glesbygd och kommuner som tagit emot många flyktingar är vinnarna i förslaget till ny kommunal skatteutjämning.

– De så kallade "skogslänen", och Gotland, är generellt sett de som vinner på förslaget, och Stockholm är det som förlorar, säger utredaren Håkan Sörman på en pressträff i samband med att utredningen överlämnas till regeringen.

Sörman ger sedan exempel på en rad kommuner som tappar eller ökar i det nya förslaget. Stockholm tappar 183 kronor per invånare, Göteborg tappar 494 kronor, Malmö 550 kronor. Ökar gör det bland annat för Hultsfred, med 1 666 kronor per invånare från 1 229 till 2 895 kronor. Även Högsby ökar stort – från 4 477 till 7 185 kronor (+2 208).

Utjämningssystemet fungerar i stort sett bra som det är i dag, enligt Håkan Sörman, men förstärker omfördelningen ytterligare, från tio till tolv miljarder kronor.

– En hel del av de förändringar vi genomför handlar om rena uppdateringar. Jag tror att det kommer vara få som har invändningar på att vi använder aktuella uppgifter, säger Håkan Sörman.

"En helt ny kompensation för kommunal vuxenutbildning inklusive SFI föreslås dock, eftersom de stora skillnaderna i flyktingmottagande ställer olika krav på verksamhetens omfattning. För sjukvården föreslås en tydligare socioekonomisk profil. Vidare föreslås att ersättningar bland annat till glesbygd och delar av landet med befolkningsförändringar höjs", skriver utredaren i ett pressmeddelande.

Avsikten med inkomst- och kostnadsutjämning är att alla kommuner och landsting ska kunna erbjuda service av likvärdig kvalitet och kvantitet.

Förslaget är tänkt att träda i kraft 2020. Men Håkan Sörman säger samtidigt att det också skulle kräva en "rekordsnabb process" som han tror blir svår med rådande parlamentariskt läge.

Sörman avslutar presentationen med glimten i ögat och säger:

– De som kommer få betala mer i förslaget kommer tycka att det här är fel, och de som kommer att får mer kommer att tycka att de får för lite.