Statligt vägunderhåll kan dras in

0:30 min

Trafikverket överväger att dra in underhållet för 52 statliga vägar.

Det har väckt kritik på flera håll och drabbar främst företagare på landsbygden, skriver Lantbrukets affärstidning, ATL.

En vägsträcka kring vilken det uppstått konflikt är länsväg 801 i Söderköping. En nybyggd infart till staden har gjort att trafiken på vägen minskat, menar Trafikverket, och flaggade därför 2015 för att man vill överlåta vägen i enskild regi.