Tullfri zon med nytt frihandelsavtal mellan USA, Kanada och Mexiko

2:08 min

I natt enades amerikanska och kanadensiska representanter om ett ramverk för ett förnyat handelsavtal mellan USA, Kanada och Mexiko.

Det nya avtalet kallas "The United states-Mexico-Canada agreement" och kommer ersätta det 24 år gamla frihandelsavtalet Nafta, som USA:s president Donald Trump tidigare kallat för en "katastrof".

Enligt flera nyhetsmedier uppger både amerikanska och kanadensiska källor att det nya avtalet innebär att mycket av handeln mellan de nordamerikanska grannländerna fortsätter att vara tullfri, men det innehåller samtidigt nya delar som bland annat syftar till att göra det svårare för biltillverkare att använda sig av billig arbetskraft i Mexiko.

Slutkampen i förhandlingarna stod mellan Kanada och USA där Kanada ska ha kämpat för att behålla en mekanism för tvistlösning som kan skydda viktiga kanadensiska industrier vid dispyter om tullar. Den behölls men samtidigt innebär det nya avtalet att amerikanska företag får ökad tillgång till den kanadensiska mejerimarknaden.

Ingrid Berglund, utredare på Kommerskollegium, säger att det är tydligt att Nafta-avtalet haft en påverkan på de tre ländernas ekonomi även om det är svårt att säga exakt till vilken grad, men att det nu finns ett nytt avtal innebär att osäkerheten för företagen minskat.
 
– Vi kan inte dra några definitiva slutsatser av vad avtalet har inneburit och innebär för företag i regioner. Men det är helt säker att många företag, och även svenska då, bygger sin affärsmodeller på värdekedjor där olika delmoment i produktionsprocessen sker i de olika länderna.
 
Trots att avtalet endast gäller mellan USA, Kanada och Mexiko är det tydligt att även svenska företag som etablerat sig i något av länderna också gynnats av avtalet.

– När ett företag väl etablerat sig i ett av länderna så kan de sälja sina produkter över gränserna i regionen tullfritt, säger Ingrid Berglund.