Samhällsekonomi

Region Jämtland Härjedalen vinnare i nytt utjämningsförslag

4:58 min

Region Jämtland Härjedalen ser ut att bli en av vinnarna i det nya förslaget till kostnadsutjämning för kommuner och landsting som på måndagen lämnas över till regeringen.

Enligt förslaget ska Region Jämtland Härjedalen få ytterligare tilldelning med över 1 500 kronor per person i länet, vilket i sådana fall skulle innebära omkring 200 miljoner kronor extra för Regionen.

I dagens system omfördelas totalt 10 miljarder kronor, vilket ska öka till 12 miljarder.

– Tar man hänsyn till kostnader som beror på vår struktur, till exempel att vi är ett glest län med långa avstånd, en gles befolkning, att vi behöver fler ambulanser och har fler hyrläkare,  det är kostnader vi inte har fått full täckning för tidigare, säger Karin Thomasson, (MP) som har suttit i den refernsgrupp som arbetet med utjämningssystemet.

Redan idag får exempelvis glesbygd och områden med svag socioekonomi pengar från rikare områden, men i det nya förslaget ska överföringen bli ännu större, skriver regeringens särskilda utredare Håkan Sörman på DN Debatt i dag.

Bland annat ska ännu större hänsyn tas för merkostnader för bemanning i glesbygd.