Gotland vinnare kan få mest pengar

0:33 min

Gotland är en av vinnarna i det slutliga förslaget kring kostnadsutjämning för kommuner och landsting som idag överlämnats till regeringen.

Den särskilde utredaren Håkan Sörman säger enligt TT att de så kallade "skogslänen", och Gotland, generellt sett är de som vinner på förslaget, medan Stockholm förlorar.

Avsikten med inkomst- och kostnadsutjämning är att alla kommuner och landsting ska kunna erbjuda service av likvärdig kvalitet och kvantitet.

"En helt ny kompensation för kommunal vuxenutbildning inklusive SFI föreslås dock, eftersom de stora skillnaderna i flyktingmottagande ställer olika krav på verksamhetens omfattning. För sjukvården föreslås en tydligare socioekonomisk profil. Vidare föreslås att ersättningar bland annat till glesbygd och delar av landet med befolkningsförändringar höjs", skriver utredaren i ett pressmeddelande.