Prostatacancer

Halverad väntetid för patienter med aggressiv prostatacancer

3:20 min

Väntetiden från vävnadsprov till beslut om behandling har halverats på Östersunds sjukhus när det gäller patienter med aggressiv prostatacancer.

Anledningen till halveringen är att kontaktsjuksköterskorna tagit över flera av läkarnas arbetsuppgifter. Bland annat är sköterskorna som nu ger besked om diagnos till patienterna. Då har redan både röntgen och återbesök planerats och bokats in.

Tidigare var det träff med läkaren för besked, därefter skulle läkaren hantera tidsbokning för röntgen och återbesök. Vilket innebar en väntan på upp till två månader. Det man gjort är att helt enkelt omfördela arbetsuppgifter.

Om det påverkat dödligheten är dock osäkert, det finns ingen bra studie ännu men vid andra aggressiva cancerformer vet man att tiden kan vara viktig.

– Vid urinblåsecancer och bukspottkörtelcancer vet vi att tiden har betydelse, så jag vill väl tro att detta ändå betyder något på sikt, säger Andreas Lundgren, läkare på urologen som tillsammans med hela teamet tagit fram arbetsmetoderna.

Modellen är smått unik för Sverige, men finns också i England.

– Östersunds sjukhus är ett av få i landet som arbetar på detta sätt, säger Andreas Lundgren.

För patientgruppen är väntan ofta en tung, ångestfylld period. Att kunna korta väntetiden har därför stor betydelse.

– Patienterna upplever alltid väntan som kanske det mest jobbiga under hela cancerbehandlingen, så det är av stor betydelse, säger Andreas Lundgren.