Unikt spant visas upp på varvet

2:07 min

Idag visades det första av tre spant upp som ska dra nya besöksskaror till det gamla örlogsvarvet i Karlskrona.

Det är Varvshistoriska föreningen i Karlskrona som idag visar upp det så kallade ekspantet som är tillverkat på Saltö varv. Spantet är 10,5 meter högt och 13,5 meter brett. Det väger tre ton.

Spanten som tillverkas är byggda utifrån ritningarna från skeppet Riksens Ständer som förliste utanför Tallinn i slutet av 1700 talet.  

Ytterligare två spant ska tillverkas för att kunna ge en uppfattning om hur stora linjeskeppen var som byggdes på Karlskronavarvet på 1700-talet.