Borgholm

Strid om VA-anslutningar på norra Öland

1:52 min

Det har blossat upp en strid om vattnet på norra Öland. Borgholms kommun vill tvångsansluta ett 50-tal fastigheter i Sandby, men fastighetsägarna vill slippa kostnaden på drygt 50 000 kronor.

Christer Johansson är en av fastighetsägarna i Sandby, norr om Löttorp, som är kritisk till förslaget, då han är nöjd med det vatten han har i dag.

– Det har aldrig någonsin varit vattenbrist och aldrig varit någon ransonering. Vi har fint och gott vatten, säger han till P4 Kalmar.

Vattnet han och andra fastighetsägare har i dag levereras från en privat vattentäkt, och de har svårt att förstå varför Borgholms kommun vill tvinga dem att ansluta sig, med kostnader på uppemot 50 000 kronor per fastighet. Men kommunen lutar sig mot ett vattenprov som visar att vattnet har en anmärkning.

– De vattenprover som vi har tillgång till i det här området visar inte på den kvalitén som gör att vi kan anse att vi har en långsiktig lösning, säger Marcus Wertwein-Ros på Borgholms energi.