Nya uppgifter om balans och rädsla för fall

4:19 min

Forskare vid Luleå tekniska universitet har undersökt orsaken till nedsatt balans hos äldre med fallrädslor.

I ett projekt har Institutionen för Hälsovetenskap samarbetat med Institutionen för System- och rymdteknik för att nå nya resultat i forskning kring balans och fallrädslor hos äldre.

Förut har enbart enstaka sensoriska och motoriska system som påverkat balansen testas, men med hjälp av ny teknik har forskarna kunnat titta på samarbetet mellan alla system. Mascha Pauelsen, doktorand i fysioterapi vid Luleå tekniska universitet, hoppas att studien i framtiden ska kunna minska rädslan för fall. 

– Fallrädsla är ett jätteproblem. Börjar man bli rädd för att falla då börjar man även bli mindre aktiv och då kommer man in i en ond cirkel.