Glesbygd vinnare och storstäder förlorare i nytt förslag

2:17 min

Glesbygden får mer och storstäderna mindre enligt den utredning om kostnadsutjämning mellan kommuner och landsting som i dag överlämnades till regeringen.

Förlorare är bland annat landstinget i Stockholms Län och kommunerna Göteborg och Malmö, medan vinnarna bland annat är Landstinget i Jämtland/Härjedalen och kommunerna Hultsfred och Arjeplog.

– Förutom att vi gör väldigt mycket uppdateringar av siffror som förklarar en hel del av de förändringar som vi gör, så sätter vi ett starkare fokus på sociala förhållanden, alltså socioekonomi uti både kommuner och landsting, säger utredaren Håkan Sörman, tidigare chef för SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

Utredningens uppdrag har varit att utjämna skillnader mellan olika kommuner och olika landsting i landet.

En del av de grunder som i dag bestämmer utjämningen har ändrats och utredningen har satt mer fokus på socioekonomiska faktorer än tidigare och även kostnader i glesbygd har fått större betydelse.

Enligt Håkan Sörman kommer Göteborg och Malmö att förlora på förslaget.

– Vi föreslår en ändring av hur man räknar ut utjämning i individ- och familjeomsorgen. Vi har en modell idag som innebär att man får ersättning. Om man har många som har ett långvarigt beroende av socialbidrag. Det är ju egentligen ett negativt incitament för att få människor att komma i arbete eller egen försörjning. Vi ändrar det och inför mätning av barnfattigdom istället, som tar hänsyn till föräldrarnas utbildningsnivå och inkomstnivå och så vidare.

När det gäller landstinget i Jämtland Härjedalen, som vinner på förslaget, har bland annat kostnaden för hyrläkare spelat in.

– Enligt vårt förslag införs också att man får kompensation om man har mycket hyrpersonal. Alltså det här med stafettläkare och sjuksköterskor brukar man säga i dagligt tal, säger Håkan Sörman.

Stockholms läns landsting är förlorare enligt förslaget:

– De förlorar också när vi tittar på den socioekonomiska fördelningen i hälso- och sjukvården. I dag tar man hänsyn till om man har många som bor i flerfamiljshus. Vi tycker att det tar vi bort, och istället tar vi in en faktor som har stor betydelse för folkhälsan, nämligen utbildning, som inte finns med alls idag. Och då förlorar Stockholms läns landsting på detta.