Andra fabriker klarar torkan

1:42 min

När Stora Enso i Nymölla måste stänga delar av pappers- och massatillverkningen, på grund av låga vattennivåer, klarar sig andra industrier.

Till exempel påverkas inte Ifös fabrik i Bromölla eller Absoluts destilleri i Åhus av de låga vattenflödena efter sommarens torka.

– Vi använder djupborror 100 meter ner i berggrunden. Vi har den vattenförsörjning vi behöver för vår produktion, säger Anna Schreil, som är produktionsdirektör på The Absolut Company i Åhus.

För varje liter vodka som tillverkas i Åhus krävs det sex liter vatten. Och fabriken får tillräckligt mycket från den stora grundvattenkällan under Kristianstadsslätten.

Ifös fabrik i Bromölla hämtar, precis som Stora Enso i Nymölla, sitt vatten från Ivösjön, men inte alls i samma mängder.

– Vi använder sjövatten också men det är ett cirkulerande system så vi skickar ut resten tillbaka till sjön, säger Peter Helgesson, som är vd på Geberit Production AB.