De fick Jessica Ohlson från AFS som ombud – nekades byta

2:12 min

Ensamkommande ungdomar utan förtroende för Jessica Ohlson, ledande företrädare i främlingsfientliga Alternativ för Sverige, nekades byta juridiskt ombud.

Flera av de ensamkommande som haft Jessica Ohlson, partisekreterare i  Alternativ för Sverige som juridiskt ombud, har fått avslag när de velat byta ombud eftersom de inte haft förtroende för henne.

En av dem är Ali som vi kallar honom, för att han vill vara anonym.

– Jag skickade ett brev till Migrationsverket, för jag tänkte att hon kommer inte att hjälpa mig att överklaga och såna saker. Hon kommer inte att skriva på ett bra sätt så som hon borde skriva.

Så du hade inget förtroende för henne?

– Nej. När en person inte gillar en annan hur kan man då hjälpa den? säger Ali.

Inte i något av de fall vi tagit del av där ungdomar som skäl angivit att de känt sig osäkra på om Jessica Ohlsons politiska åsikter kan ha påverkat hennes arbete som ombud har de fått byta ombud.

När en person inte gillar en annan hur kan man då hjälpa den?

  Ali och hans kamrat fick hjälp av deras gode man att ansöka om byte då de inte vågade lita på att Jessica Ohlson företrädde dem på ett rättssäkert sätt efter det hon blivit utesluten Sverigedemokraterna för sina extrema åsikter. Men båda fick avslag. 

Ett annat fall rör Mohammed som vi valt att kalla honom eftersom också han vill vara anonym. Även han fick avslag på sin begäran att byta ombud.

– Jag har överklagat att få byta Jessica Ohlson, men jag fick inte. 

Hur kände du då?

– Jag känner mig mycket orolig och mycket ledsen. Jag kunde inte sova på natten och jag kan inte fokusera på skolan, säger Mohammed.

Jag kunde inte sova på natten

Vi har tagit del av beslut från Migrationsverket och Migrationsdomstolen som visar att brist på förtroende för Jessica Ohlson på grund av hennes politiska åsikter inte är skäl nog för att låta ensamkommande få byta ombud.

– Det är ju inte rättssäkert alls, på det sätt som de hävdar, säger Catharina Rehnström som är ordförande i den ideella organisationen Livboj 18, som hjälper ensamkommande ungdomar med boende.

Det är ju inte rättssäkert alls

Jessica Ohlson har i tidigare sändningar framfört att hon anser att hon kan skilja på sina uppdrag som juridiskt ombud och sina politiska åsikter som ledande företrädare för AFS

Ali fick tillslut byta ombud, något vi återkommer till senare.