Dubbdäck tar fler liv än de räddar

2:16 min

Det är utsläppen av vägslitaget men också dödsfall när däcken produceras som bidrar till den negativa siffran enligt studie på Chalmers.

– Slutsatsen är att användningen av dubbdäck tar fler liv än de räddar ur det här bredare livscykelperspektivet, säger Anna Furberg, doktorand på avdelningen för miljösystemanalys vid Chalmers.

Över 60 procent väljer dubbdäck i Sverige, enligt siffror från Trafikverket. Dubbdäcken har bättre grepp på is och sparar liv i trafiken jämfört med odubbade främst på vägar täckta med is och snö.

Men i ett större perspektiv tar dubbdäcken fler liv än de räddar enligt forskarna på Chalmers. Enligt studien räddar dubbdäck mellan 60 och 770 levnadsår i trafiken under vintern samtidigt som långt fler, mellan 570 och 2 200 levnadsår går till spillo.

Störst hälsopåverkan har de utsläpp som orsakas av däckens slitage på vägarna men också olyckor i gruvor i Kongo-Kinshasa bidrar till den höga dödliga siffran. I gruvorna framställs kobolt som är en viktigt beståndsdel i dubbarna.

Och det här är viktig kunskap i debatten om dubbdäck menar Anna Furberg.

– Jag hoppas ska bidra till en fortsatt diskussion och en mer informerad diskussion om nyttan med dubbdäck ur ett samhällsperspektiv, säger Anna Furberg.

Dubbdäcksanvändningen är omdiskuterad och forskarna på Chalmers menar att resultaten visar att det är viktigt att titta vidare på alternativ.

Ruben Andersson är bilist i Göteborg reagerar så här.

– Det var sådant jag inte visste om förut, så det är klart jag ska tänka mig för nästa gång jag ska skaffa vinterdäck, säger han.