Omfattande miljöproblem i Östersjön

1:34 min

Östersjön mår inte bra visar en rapport om miljöstatusen som nu har släppts.

I drygt tre år har östersjöländerna som ingår i den regionala miljökonventionen Helcom arbetat med att bedöma Östersjöns miljöstatus. Nu är arbetet klart – och det är en dyster läsning. 

– Det är utbredd övergödning, många nya farliga ämnen, nya hot som klimatförändringar och läkemedelsrester, säger Agnes Ytreberg, som är utredare på enheten för miljöövervakning på Havs- och vattenmyndigheten.

Listan över hot och problem är betydligt längre än listan över de ljuspunkter som finns. Men det finns några glädjande framsteg i Östersjöns miljö.

– Tillförseln av näringsämnen går ner, men vi kommer att få vänta länge innan vi får se resultat av det, säger Agnes Ytreberg.