"Slaktköerna det stora problemet för lantbrukarna"

1:26 min

– Foderbrist förebygger man genom att minska sitt djurantal, men anmäler man djur för slakt nu, kan man få vänta till maj- juni, säger Maria Leclerq,som är chef för länsveterinärenheten vid Länsstyrelsen.

Efter den torra sommaren med foderbrist som följd ställer nu LRF krav på Länsstyrelserna i landet att låta korna kunna gå ute längre på hösten för att äta av gräset som nu växer i hagarna igen.

Men enligt länsveterinär Maria Leclercq så är det stora bekymret inför vintern att slakterierna inte jobbar tillräckligt fort.