Enkäter ska stärka samisk sjukvård

1:27 min

Genom enkätundersökningar vill nätverket Samisk Hälsa undersöka samers upplevelser av sjukvården.

Nätverket är ett samarbete mellan flera landsting och regioner i norra Sverige och målet med projektet är att öka den egna förståelsen för samers livsvillkor.

Enligt Elin Bergarp, huvudkoordinator på Samisk hälsa är detta ett område som behöver förbättras.

– Kunskapen om samisk kultur och kontext är väldigt bristfälligt, många gånger måste patienten utbilda personal om hur ens vardag ser ut och detta upplevs som jobbigt säger, Bergarp.