Ny EU-lag: 30 procent av tv-utbudet måste vara europeiskt

0:41 min

I dag har EU-parlamentet röstat igenom en ny lag som kan påverka innehållet på plattformar för strömmad tv, som Netflix. Förslaget innebär nämligen att minst 30 procent av innehållet i en kanal eller på en plattform måste vara producerat i Europa.

Innan omröstningen var Daniel Lagerqvist, kommunikationsdirektör på Discovery Networks, som bland annat har Kanal 5 och Eurosport, kritisk till lagförslaget:

– Det här låter som ett yxigt försök från EU att skydda sig från amerikanskt innehåll, säger han.

Tanken med det nya direktivet är att det ska bli samma regler för vanlig, linjär tv och strömningstjänster som Netflix och HBO. Sverige har traditionellt varit emot just uttalade kvoter för hur mycket lokal produktion en tv-kanal behöver sända men nu kommer den här lagen med största sannolikhet att genomföras i Sverige.

Daniel Lagerqvist på Discovery Network kan inte säga hur mycket av deras innehåll som är lokalt producerat i dag men han är inte orolig för hur den nya lagstiftningen kommer att påverka dem:

– Jag är inte speciellt orolig för Discovery och våra kollegor som är vana att göra lokal-tv, vi gör väldigt mycket lokalt innehåll på Kanal 5 och Kanal 9.

När det nya direktivet har gått igenom EU:s olika instanser har Sverige 21 månader på sig att anpassa det till svensk lag. Det pågår en utredning just nu som ska titta på hur vi kommer tolka den nya lagen här. Daniel Lagerqvist säger att det ska bli intressant att se var utredningen kommer fram till.

– Direktivet vill ha 30 procent lokalt innehåll, då kan man fråga sig: Vad är lokalt innehåll i dagens globala värld? Är det svenskt eller europeiskt material? Där finns fortfarande många frågetecken som det ska bli intressant att höra hur det tolkas i Sverige, säger Daniel Lagerqvist.

Kulturnytt har sökt Netflix och HBO. HBO avböjer intervju men skriver i mejl att de ”följer utvecklingen av EU-direktiven”