Unicare vill stänga vårdcentralen i Klintehamn på fredagar

2:27 min

Unicare begär en ändring i driftavtalet för vårdcentralen i Klintehamn. Önskemålet gäller både lägre bemanning och kortare öppettider än avtalat.

Dagens bemanning på vårdcentralen i Klintehamn står inskriven i avtalet mellan Unicare och regionen; Filialen skall hållas öppen minst alla helgfria vardagar mellan kl. 09.00 och 14.00. En lägsta-bemanning slås fast i avtalet:

  • 1 specialistläkare
  • 1 läkare under utbildning
  • 2 distriktssköterskor/sjuksköterskor
  • 1 undersköterska

Men nu finns en begäran om ändring i driftavtalet. Unicare vill bemanna med färre personer. Borta är en läkare under utbildning och en av distriktssköterskorna.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har ännu inte varit samlad sedan Unicares begäran om sänkt bemanning kom. Vd:n Anders Olofsson säger att han bokat ett möte med regionen senare i oktober för att diskutera de ekonomiska villkoren i Klintehamn.