Färre traditionella majoriteter i kommunerna

2:29 min

I drygt två tredjedelar av landets kommuner saknar de traditionella blocken egen majoritet efter valet.

Statsvetaren Johan Wänström forskar om lokal politik vid Linköpings universitet.

Det var väntat. När Sverigedemokraterna går fram nationellt så brukar de göra det även på kommunal nivå. Då blir det färre kommuner där blocken har egen majoritet, säger han.

– Man måste börja tänka i andra banor. Ska man ska börja med nya blocköverskridande koalitioner eller ska man styra i minoritet, säger Wänström.

Varken de rödgröna partierna eller Alliansen har egen majoritet i 198 kommuner, visar Ekots genomgång av mandatfördelningen i landets 290 kommuner. Siffran bekräftas av Sveriges kommuner och landsting, SKL.

I Vännäs kommun i Västerbotten finns ingen tydlig majoritet efter valet. Johan Söderling är socialdemokratiskt kommunalråd.

– Om vi skulle låta det vara som det är nu så vet vi aldrig utfallet av en fråga i fullmäktige. Utifrån det så jobbar vi nu på att vi ska samla oss till en bredare och starkare majoritet så vi kan fortsätta utveckla vår fina kommun, säger Söderling.
 
Under den gångna mandatperioden bildades 101 blocköverskridande styren i landet, enligt SKL.

– Många gånger tänkte nog de politiska ledarna själva att det inte var så svårt eftersom man visste var man hade varandra, säger statsvetaren Johan Wänström.

– Den kommunala politiken handlar inte så mycket om höger och vänster utan om många andra frågor. När man väl börjar styra ihop gick det mycket bättre än vad man trott, säger Wänström.

Sverigedemokraterna har fått möjliga vågmästarroller mellan de traditionella blocken i 135 kommuner efter valet. Men SD kan ha svårt att hitta samarbeten, tror Johan Wänström.
 
– Man upplever inte att Sverigedemokraterna är regeringsdugliga på lokal nivå och man känner inte att man litar på dem. Den sortens aspekter och mer praktiska frågor tror jag är viktiga när man funderar på om man ska samarbeta med SD eller inte, säger han.

Det nuvarande oppositionsrådet i Vännäs, centerpartisten Ulf Eriksson, vill inte samarbeta med Sverigedemokraterna.

– Därför att våra värderingar är så vitt skilda i från varandra, säger han.