Arkitekternas planer för Svartån: Surfanläggning och näckrospassage

2:58 min

Västerås stad borde ta till vara på Svartån på ett bättre sätt. Det tycker flera arkitekter som nu presenterar annorlunda planer över hur de tycker att å-stråket borde utvecklas.

Planerna, som VLT också har rapporterat om, har tagits fram av flera arkitekter på byrån White i Västerås. Skisserna föreställer bland annat stora näckrosblad som bildar en gång över vattnet och binder samman Fiskartorget och Stadsparken.

Det finns också idéer om att sätta en vågsurfsanläggning under Skarpskyttebron.

– Vår förhoppning är att det här ska väcka intresset för Svartån, säger Sofia Lewén som är en av arkitekterna bakom skisserna.

Hon och kollegan Olov Gynt hoppas Västerås stad ska få upp ögonen för åns potential.

– Svartån är väldigt spännande. Det är ett vattenrum som flyter genom Västerås. Det finns alla möjliga möjligheter, säger Olov Gynt.