Små träd klarade inte sommartorkan

0:22 min

Sommarens torka har gjort att många skogsplantor har dött. I vissa områden har en fjärdedel av de nyplanterade träden inte klarat sig.

Tidningen ATL skriver att det är skog som har planterats hösten 2017 och våren 2018 som lidit mest av torkan.

De här plantorna hade inte hunnit få ett djupare rotsystem innan det blev en lång period utan regn.