Skolbarn demonstrerade i Malmö

3:05 min

Ett ovanligt kortväxt demonstrationståg gick mot St Knuts torg i Malmö idag.

En av "demonstranterna" heter Sowi och går på förskolan. Hon tycker att det är jobbigt att bära plakaten hela vägen till torget.
 
Men demonstrationens huvudbudskap, att barnen ska få bestämma mer i samhället, ställer hon upp på. 

Tycker du att vuxna bestämmer för mycket?

– Ja. Men ibland brukar vi bestämma, ibland, säger hon.

Kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh var på plats för att tala om barnrätt och fick också svara på frågor från publiken.

Demonstrationen ägde rum med anledning av Internationella barndagen och arrangerades av Unga musik i Syd. 

– Nu är det barnens dag. Det är internationella barndagen och det tycker vi att alla barn bör veta - att de har massor av rättigheter, säger Anna-Carin Fogelquist från Unga musik i Syd.