Lessebo

Förslag om ökad skatt för rika kommuner – då blir Lessebo segrare

0:32 min

Rika kommuner ska skjuta till flera miljarder i nytt stöd till fattiga kommuner, enligt ett förslag till en ny modell för kommunal skatteutjämning. Vinnarna är glesbygd och kommuner som tagit emot många flyktingar.

Effekterna kan bli ganska stora, förklarar utredaren Håkan Sörman när han presenterar sitt förslag med nya beräkningsmodeller för kostnadsutjämningen mellan kommuner och landsting.

– Med de här variablerna ökar omfördelningen med ett par miljarder, säger han.

Om förslaget genomförs blir det en helt ny kompensation för kommunal vuxenutbildning inklusive svenska för invandrare. För sjukvården föreslås en tydligare profil när det gäller sociala förhållanden, som bygger på utbildningsnivå, inkomstnivå och utländsk härkomst. Dessutom stärks ersättning till glesbygd och omställningsstödet till de delar av landet som har haft störst befolkningsökningar.

Ökad kompensation för komvux och SFI-utbildningar skulle betyda väldigt mycket för vissa kommuner.

– För Lessebo kommun, som haft ett stort flyktingmottagande, handlar det om cirka 600 kronor mer per invånare till kommunal vuxenutbildning, säger Sörman.

Lessebo får totalt 2 745 kronor per invånare mer i det nya systemet.

Om och när förslaget kan träda i kraft är oklart. Och civilminister Ardalan Shekarabi (S) säger när han tagit emot förslaget att den övergångsregering som han nu sitter i inte kommer att inleda någon remissrunda.

Det är därför inte troligt att förslaget kommer att träda i kraft 2020, som Håkan Sörman föreslagit, utan tidigast 2021.