Fortfarande lika lönsamt att byta jobb

2:27 min

Lönerna ökar förhållandevis långsamt i den här högkonjunkturen jämfört med tidigare konjunkturtoppar men det lönar sig fortfarande lika bra att byta jobb. Det visar en rapport gjord av nationalekonomen Caroline Flodberg på Riksbanken. Och hon är förvånad.

– Eftersom löneutvecklingen totalt sett har varit dämpad så skulle ju en förklaring till det vara att löneutvecklingen för de som byter arbete också har dämpats. Att det har blivit svårare att förhandla till sig högre lön när man byter arbete. Men det ser inte ut att ha blivit så, säger Caroline Flodberg.
 
Ja, ett bra sätt att få upp lönen mer än vad löneavtalen ger har länge varit att byta jobb. De som tjänat mest på jobbyten är högutbildade - och unga som är i början av sin karriär.

I tidigare högkonjunkturer har det också varit en viss löneglidning, alltså löneökningar utöver de centrala avtalen, för många av dem som inte bytt jobb.

Men så är det inte nu. Löneutvecklingen följer väldigt nära de centrala avtalen. En förklaring kan vara att produktiviteten ökar långsamt. Men Caroline Flodberg ser också en annan förklaring.
 
– När avtalen förhandlas fram så tittar arbetsmarknadens parter mycket på den internationella konkurrenskraften och löneökningstakten i andra länder. Och eftersom lönerna ökat långsamt i omvärlden, framför allt i euroområdet, så har det kunnat påverka lönerna också i Sverige.

Men man kan alltså inte förklara den måttliga löneutvecklingen med att lönepremien vid byte av jobb har blivit lägre. Och precis som det brukar vara vid högkonjunkturer så är det många som byter jobb, faktiskt fler den här gången än vid de senaste två konjunkturtopparna, slutet av 90-talet och tiden före finanskrisen.

Av de som hade jobb i Sverige 2016 så var det över 14 procent som under året bytte arbete.

– När efterfrågan i ekonomin ökar så ökar också antalet lediga jobb. Efter ett tag minskar också antalet arbetslösa. Och det blir då ökad konkurrens om arbetskraften vilket innebär att det blir lättare för de som vill byta arbete att göra det och också att förhandla till sig en högre lön, säger Caroline Flodberg.