Många döda i tropisk sjukdom i Europa

2:16 min

Den här sommaren har det varit rekordmånga fall i Sydeuropa av den tropiska sjukdomen West Nile virus som sprids med myggor. Hittills har 124 människor dött och mer än 1200 blivit svårt sjuka. Något vaccin eller medicin finns inte.

På infektionsavdelningen vid universitetssjukhuset Serbiens kliniska center, ligger 70-åriga Jeftić Momčilo med vitt skägg, klädd i grårutig sjukhusskjorta i en patientsäng och kan andas ut efter tre veckors intensivvård.

– Det är fruktansvärd sjukdom, säger Jeftić Momčilo, den förstör nerverna.

Han höll på att dö av hjärninflammationen. Någon medicin eller vaccin mot det myggburna viruset finns inte.

Den tropiska sjukdomen är relativt ny för Serbien. För åtta av tio myggbitna märks inte ens smittan eller möjligen som en lätt influensa någon dag, det är de gamla och kroniskt sjuka eller med nedtryckt immunförsvar som löper störst risk.

Viruset kan smitta flyttfåglar och däggdjur och när djuren sticks av husmyggor så bär de sedan med sig viruset till nästa mål som kan vara en människa.

Folk uppmanas använda myggmedel, långärmat och sätta myggnät för öppna fönster. Myndigheter sprutar också bekämpningsmedel i myggrika marker.

Årets West Nile-virusepidemi är rekordstor enligt EU:s smittskyddsmyndighet Ecdc och deras klimatmodeller tyder på att utbrotten kan bli än värre framöver i Syd- och Östeuropa. Värst drabbat i år är Italien, Grekland, Serbien, Rumänien och Ungern. 

En risk är att en myggsmittad person ger blod till en blodbank. Då kan West nile viruset spridas till alla som får blodtransfusion. Därför har man i EU infört en månads karantän för alla blodgivare som varit i smittade områden i Europa, berättar Jan Semenza forskningschef på Ecdc.

– Klimatförändringen och blodbankerna är två orosmoln som har stor betydelse för folkhälsan, säger Jan Semenza forskningschef på Ecdc.