Åtgärder för dieselbilar i Tyskland klar

2:07 min

Den tyska regeringen har kommit överens om åtgärder för dieselbilar som inte uppfyller de senaste normerna för utsläpp av kväveoxid.

I natt avslutades mötet mellan koalitionspartierna. Detaljerna, i vad de i alla korthet beskrev som en mycket komplex lösning, ska presenteras senare under dagen.

Sedan avslöjandet för tre år sedan om biltillverkarnas fusk med avgassytem i miljoner dieselbilar, har det pågått en svår strid om hur problemet ska åtgärdas och vem som ska betala. Från och med i år har det blivit aktuellt att flera tyska städer inför körförbud för bilar som inte uppfyller de senaste utsläppsnormerna för hälsofarliga kväveoxider.

Än så länge gäller det bara väldigt begränsade sträckor i Hamburg. Men i februari är mer omfattande körförbud aviserade för Frankfurt och i flera andra städer med dålig luftkvalitet är det också på gång, vilket har ökat trycket på regeringen att agera.

Men mellan de tre koalitionspartierna råder stor oenighet. Kristdemokraterna har förordat bilindustrins linje, att erbjuda inbytespremier på upp till 10 000 Euro till bilägare som köper en ny dieselbil. Kritiker kallar det ett gigantiskt stödpaket för biltillverkarna som får sälja ännu flera bilar.

Socialdemokraterna hävdar istället att biltillverkarna måste lösa problemet som de själva orsakat problemet, alltså sålt bilar under falska förespeglingar att de klarar utsläppskraven, och att de ska bekosta en ombyggnad av avgassystemen så att de verkligen uppfyller kraven.

Det har vissa bilföretag förklarat att de kan gå med på men i så fall bara stå för en del av kostnaden och bara för bilägare i de värsta drabbade städerna.

Trycket att komma överens i den långdragna dieselfrågan har också blivit mer akut sedan tilltron till den bräckliga regeringen har försvagats kraftigt efter flera interna kriser. Inför de delstatsvalen i Bayern och Hessen under oktober måste koalitionspartierna visa handlingskraft.