Anhörigvårdare behöver stöd och avlastning

2:05 min

Att själv vårda sjuka anhöriga eller andra anhöriga som inte klarar sig själva kan vara tufft  – men det finns stöd att få.

– Det är en tuff situation för många. Vi brukar uppmärksamma äldre som hjälper äldre men många som kommer till oss är yngre, säger Susan Svenman, anhörigkonsulent på Anhörigcentrum i Västerås stad.

Det kan exempelvis röra sig om föräldrar till barn med funktionsvariationer som gör att de inte klarar av skolan och därför är hemma.

På Anhörigcenter kan de få hjälp med att bland annat söka stöd och avlastning.

– Man klarar inte av att hjälpa och stödja en person hela tiden, man måste få andrum emellanåt, säger Susan Svenman.