آیا سرنوشت دولت آینده‌ی سوئد روشن خواهدشد؟

3:07 min

امروز، دومین دور مذاکرات رئیس پارلمان با رهبران هشت حزب پارلمانی آغاز می‌شود. از دور اول این مذاکرات نتیجه‌ای برای تشکیل دولت آینده سوئد به دست نیامد.

به نظر یوناس شوستِد، رهبر حزب چپ، راه حل برون‌رفت از بن‌بست کنونی، تشکیل یک دولت اقلیت سوسیال دموکرات است. او در گفتگویی با برنامه ی بامدادی رادیو سوئد،

 P1 morgon  به آرای کمتر بلوک احزاب بورژوایی نسبت به بلوک احزاب سبز و سرخ و عدم توانایی آنها برای تشکیل دولت اشاره کرد و گفت استفان لوون باید با احزاب دیگر گفتگو کند و دولت جدیدی تشکیل دهد.

او ارائه‌ی بودجه‌ای مشترک مانند دوره‌ی گذشته توسط بلوک سبز و سرخ و همکاری با احزاب در ورای جناح‌‌بندی‌های کنونی را مناسب‌ترین راه حل دانست.

او درمورد خواست‌های حزب چپ برای بودجه‌ی مشترک نیز ازجمله به اصلاح مقررات خدمات دندان‌پزشکی و افزایش دستمزد زنان اشاره کرد.

اندرش ییگه‌مَن از حزب سوسیال‌دموکرات نیز در گفتگو با برنامه بامدادی رادیو سوئد بهترین راه‌حل را همکاری فراجناحی ‌دانست. به عقیده‌ی او گذشت زمان امکان این همکاری را کاهش می‌دهد. او گفت پیش از انتخابات نیز حزب سوسیال‌دموکرات بر همکاری فراجناحی تاکید کرده بود و اینک نیز آن را بهترین راه حل برای سوئد و پیشرفت آن می‌داند.

او در پاسخ به این که آیا حزب سوسیال‌دموکرات با یک دولت اقلیت بورژوایی با نخست‌وزیری اولف کریسترشوُن، رهبر حزب مودرات موافقت خواهدکرد نیز گفت این پرسش را باید خود او پاسخ دهد، اما چنانچه ضرورتی دراین مورد پیش بیاید، حزب او به آن رای خواهدداد.

گوننارشتروممِر، دبیرسیاسی حزب مودرات نیز در گفتگو با این برنامه، به نیاز به وقت برای برون‌رفت از این بحران  اشاره کرد.

در برنامه‌ی بامدادی رادیو سوئد با ییمی اُکسوُن، رهبر حزب دموکرات‌های سوئد نیز گفتگو شد و او ازجمله گفت از حزب مودرات به دفعات تماس‌هایی با این حزب گرفته شده است.

او گفت بسیاری در حزب مودرات از این آشفته هستند که چرا حزبشان با همکاری حزب دموکرات‌های سوئد برای تشکیل دولت اقدام نمی‌کند.

این حزب با نقش تعیین‌کننده‌ای که در پارلمان به دست آورده و شرایطی که برای همکاری مطرح کرده،، مانعی در راه تشکیل دولتی اقلیت به ویژه توسط بلوک بورژوایی شده است. دو حزب سنتر و لیبرال به شدت با همکاری با این حزب مخالف هستند.