Läkemedel mot överdoser kan bli aktuellt i Halland

2:41 min

Det kan bli aktuellt med ett Naloxonprogram i Halland. Den medicinskt ansvarige för sprututbytet i Halland följer noga hur de andra länen med Naloxonprogram går till väga.

Läkemedet Naloxon, som ges mot heroindöverdoser, skrivs i nuläget inte ut av sjukvården i Halland, men i andra län som Skåne.

I Halland förs diskussioner om att skriva ut Naloxon, men än så länge finns inget beslut om att sjukvården och regionen ska göra det. Per Steneryd, som är medicinskt ansvarig för sprututbytet i Halland, säger att man först vill se vad erfarenheterna i till exempel Skåne visar.

– Vi har avvaktat de projekt som pågår på andra håll i landet, särskilt Skåne som jag tror har kommit längst, säger han.

Det är inte bara att förskriva Naloxonmedicinen, utan man måste också utbilda hur man använder medicinen, hur man gör hjärt- lungräddning och så vidare. Det är ett mycket större projekt än att förse folk med läkemedel.

Det låter som att du tycker det är intressant för Halland också?

– Ja, det är väldigt intressant, säger Per Steneryd.