Kretsloppet av kisel hamnar i klimatfokus

Ett stort forskningsprojekt om hur grundämnet kisel och kiselalger påverkar jordens klimat ska startas av Lunds universitet och Linnéuniversitetet.

Forskarna har fått 34 miljoner kronor av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för ett femårigt projekt om det globala kiselkretsloppet. Det skriver Lunds universitet i ett pressmeddelande.

Kopplingen till klimatet är bland annat de små kiselalgerna i havet. Hur många det finns beror på kisel som de behöver till sina skal.

Genom fotosyntesen tar kiselalgerna upp mer än dubbelt så mycket kol via växthusgasen koldioxid som vi människor släpper ut genom fossila bränslen varje dag. Sedan dör de och tar med sig kolet ner i djuphavet när de sjunker till botten.

För att förstå klimatkopplingen bättre ska forskarna därför studera hur kislets kretslopp har sett ut under en miljard år tillbaka i tiden.