Vård

Sprututbytesprogrammet dröjer – lokalbrist pekas ut som en orsak

1:56 min

Det är fortfarande oklart när sprututbytesprogrammet för att stoppa smittspridning bland sprutnarkomaner ska komma igång i Östersund.

Beslut togs i början av året och medel finns avsatta i årets budget.

Från politiskt håll kommer nu kritik om att det går för sakta. Vänsterpartisten Elin Hoffner, har drivit frågan politiskt de senaste åren.

– Jag får ju driva på, precis som jag gjorde i senaste regionstyrelsen. Jag ställer frågor och ifrågasätter varför ingenting sker, säger hon till P4 Jämtland.

Vid senaste regionstyrelsen var svaret att det saknas lokal. Men frågan är mer komplex än så, menar regionöverläkaren Urban Tirén som utreder och ska sjösätta sprutbytesprogrammet.

Att det handlar enbart om lokalen som gör att man inte kommit igång, blir därför inte det enda skälet.

– Det är i sig ingen avgörande fråga, det ska vara en bra lokal, sedan är det en del säkerhetsfrågor och personal som ska avdelas för uppgiften, säger han.

Han menar att planeringen är A och O, i sin utredning har han samlat erfarenheter från samtliga landsting, vilket tagit tid.

Ansökan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg är på gång, men det som tagit tid är att samla in information och erfarenheter.

När verksamheten kommer igång vill inte Urban Tirén sia om, men erfarenheter från andra landsting är att det tar mellan 6-12 månader från att politiskt beslut fattats.

Regionen tog beslut i början av 2018 om sprutbytesprogrammet.

 Så rimligt är att det är igång senast efter årsskiftet?

Ja som sagt, jag vill inte gissa, planering är på gång, så det kommer att lösa sig, säger Urban Tirén.

Elin Hoffner (V) är inte nöjd, och ser gärna att det kommer igång snabbare än så, i tillfälliga lokaler.

– Har vi ett beslut så ska det bli verkstad i frågorna, det finns avsatt 400 tusen avsatt i budget för att dra igång en verksamhet, säger hon.

Sprututbytesprogram syftar till att få stopp på smittspridning av bland annat hepatit-C bland sprutnarkomaner.

Närmare sju av tio som får hepatit-C injicerar, och delar sprutor med andra. Sjukdomen är kronisk och leder så småningom om till skrumplever.

I Jämtlands län beräknas cirka 100 sprutnarkomaner finnas, enligt Regionens uppskattning, som baseras på erfarenheter från andra landsting.