Anställningsform påverkar arbetsmiljön

1:58 min

Otrygga arbetsförhållanden för visstidsanställda - kan många gånger påverka att den anställda också upplever otrygghet i sin arbetsmiljö, visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket.

Erna Zelmin-Ekenhem är generaldirektör på Arbetsmiljöverket:

– Här finns en oro för anställningen, om man får vara kvar eller inte. En stor del av de visstidsanställda har ett ganska ensidigt och monotont arbete. Och man är också i ganska stor utsträckning i lite större utsträckning än fast anställda utsatta för sexuella trakasserier.

Arbetsmiljöverkets rapport grundar sig på frågor som besvarats av närmare 9000 arbetstagare (8700).

Målet har varit att bland annat att kartlägga om arbetsmiljön för anställda med en tryggare anställning upplever skillnader i arbetsmiljön jämfört med anställda som har en tidsbestämd anställning.

Bland kvinnor som svarat uppgav fler än dubbelt så många i gruppen tidsbegränsat anställning - att de upplevt sig ha blivit sexuella trakasserier på jobbet jämfört med gruppen kvinnor som hade en tillsvidareanställning, Erna Zelmin-Ekenhem Arbetsmiljöverkets generaldirektör.

– Vi ser att framförallt om vi tänker på lite yngre kvinnor att de är i högre utsträckning än kvinnor som är fast anställda är utsatta för trakasserier. Man har upplevt sig vara det ialla fall. men det är ju oerhört viktigt att man jobbar förebyggande inom de här branscher som det här förekommer. Skola, restaurang, hotell, vård och omsorg det är ju branscher som är kvinnodominerade.

På Arbetsmiljöverket har man förhoppningar om att rapporten sa leda till att arbetsgivare blir mer uppmärksamma på de risker som kan drabba bland annat anställda som har osäkra anställningsförhållanden, så att arbetsmiljön på arbetsplatser där det finns brister förbättras.

– Vi hoppas att arbetsgivare tar till sig av den här statistiken och funderar på hur ser det ut hemma hos oss, och har en bra dialog i det systematiska arbetsmiljöarbetet tillsammans med sina medarbetare och sin skyddsorganisation, säger Erna Zelmin-Ekenhem.